Economia

Economia comunei Nadeş este caracterizată în prezent, ca de altfel a majorităţii comunelor, de procesul de tranziţie de la sistemul centralizat la economia de piaţă, având la bază o puternică descentralizare şi promovare a liberei iniţiative.
Principalele ramuri economice şi ponderea lor în economia comunei: industrie: 21%, agricultură, silvicultură şi exploatări forestiere: 42%, servicii: 37%.

Agricultura este prima ramură în economia comunei şi are o tradiţie îndelungată. Suprafaţa agricolă a comunei Nadeş este de 4447,19 ha şi reprezintă 64,6% din suprafaţa totală a comunei. Producţia agricolă se repartizează relativ echilibrat pe cele două componente, cultura vegetală şi creşterea animalelor. Principalele culturi sunt: cerealele (orz, orzoaică, grâu, porumb, etc.), legume, fructe, viţă de vie. Zootehnia este reprezentată de crescătorii de ovine, porcine, bovine şi păsări.

Industria se caracterizează printr-o mică varietate a ramurilor producătoare, cu specializări de importanţă naţională: industria extractivă a gazului metan, industria de exploatare şi prelucrare a lemnului, industria de confecţii din textile, industria de prelucrări metalice.
Dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii este deosebit de importantă deoarece pe de o parte, în prezent este principala sursă de locuri de muncă, iar pe de altă parte prin intermediul lor se creează o cultură a competiţiei bazată pe flexibilitate şi productivitate.

Putem remarca câteva I.M.M.-uri înfiinţate, dar puţine dintre ele sunt cu o activitate notabilă , cele mai multe activând în domeniul comerţului.
Sectorul construcţiilor este caracterizat printr-un mic grad de privatizare, el manifestându-se mai mult în construcţiile de clădiri civile.


Comuna Nadeş dispune de un potenţial turistic deosebit, dar , din păcate nu este valorificat, activitatea turistică nefiind susţinută de unităţi de cazare corespunzătoare, dar mai ales cele agroturistice.