Documente utile

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA ALOCAŢIEI SUPLIMENTARE
- Actele de stare civilă pentru toţi membrii familiei;
- Copie dupa cuponul de alocaţie preşcolar;
- Adeverinţa pentru elevi de la şcoala din care să rezulte frecventarea cursurilor
- Adeverinţa de venit parinţi;
- Ancheta socială;
- Dispoziţia primarului.

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA ALOCAŢIEI DE STAT
- Copie dupa buletinele părinţilor;
- Copie dupa certificatul de naştere al copilului;
- Cerere tipizată completată.

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AJUTORULUI SOCIAL
- Copie dupa actele de stare civilă
- Adeverinţa de la şcoală
- Pentru persoanele apte de muncă( vârsta 16 ani -58 femei /62 barbaţi)adeverinţa de la AJOFM;
- Pentru obţinerea adeverinţei de la AJOFM trebuie : o adeverinţa de studii şi o adeverinţă medicală;
- Adeverinţa de venit, dupa caz;
- Ancheta socială;
- Dispoziţia primarului.

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA TRUSOULUI PENTRU NOU NĂSCUTI
- Acte de stare civilă
- Cerere tipizată, completată de reprezentantul legal( mama/tata)
- Declaraţie privind nedepunerea în altă parte a cererii pentru obţinerea trusoului pentru nou născuţi( mama/tata)
- Dispoziţia primarului.

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA INDEMNIZAŢIEI DE NAŞTERE
- Copie dupa certificatul de naştere al copilului;
- Copie dupa buletinul mamei;
- Cerere tipizată;
- Declaraţie privind rangul copilului;
- Adeverinţa eliberată de oficiul de stare civilă de la locul înregistrării naşterii copilului, privind acordarea sau neacordarea indemnizaţiei;
- Dispozitia primarului.
 

ACTE NECESARE PENTU OBTINEREA AJUTORULUI DE îNCALZIRE ( LEMNE/ GAZE NATURALE)
- Cerere tipizată, completată de solicitant;
- Documente justificative pentru componenţa şi veniturile familiei
- Dispoziţia primarului.


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE LA 14 ANI
- Cerere pentru eliberarea actului de identitate;
- Certificat de naştere, copie şi original;
- Certificat de deces părinte (daca este cazul);
- Chitanţa în valoare de 7 lei, pentru eliberarea carţii de identitate;
- Adeverinţa de spaţiu în valoare de 2 lei;
- Taxa timbru în valoare de 2 lei.


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA ACTULUI DE IDENTITATE ÎN CAZUL PRESCHIMBĂRII, DETERIORĂRII, FURTULUI, PIERDERII
- Actul de identitate expirat;
- Certificat de naştere, copie şi original;
- Certificat de căsătorie, copie şi original ( daca este cazul);
- Sentinţa de divorţ, copie şi original( daca este cazul);
- Chitanţa în valoare de 7 lei, pentru eliberarea carţii de identitate;
- Adeverinţa de spaţiu în valoare de 2 lei;
- Taxa timbru în valoare de 2 lei.


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE DECES
- Cerere de eliberare a certificatului;
- Buletin / carte de identitate a persoanei decedate, copie si original;
- Taxa timbre în valoare de 2 lei.


ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE CASĂTORIE/ NAŞTERE
- Cerere de eliberare a certificatului;
- Buletin/ carte de identitate a persoanelor, copie şi original;
- Taxa timbre în valoare de 2 lei.


Documentele pentru eliberarea certificatelor mai sus menţionate se depune dupa cum urmează:
- În cazul certificatelor de naştere cererea se depune personal sau cu procură specială;
- În cazul certificatelor de căsătorie cererea se depune de soţ/ soţie, sau prin procura specială;
- În cazul certificatelor de deces, cererea se eliberează membrilor familiei sau persoanelor îndreptăţite.