Cultură şi învăţământ

 
ÎNVĂȚĂMÂNT
Prin demersurile educaţionale promovate de Consiliul local Nadeş împreună cu primarul s-a îmbunătăţit actul educaţional în şcolile din comună. Au fost renovate toate şcolile şi s-a introdus sistem de încălzire centrală atât la Nadeş cât şi la Ţigmandru.
Atât în Nadeş cât şi în satul Ţigmandru funcţionează grădiniţe cu program prelungit şi grădiniţe cu program normal şi ciclu de 8 clase.
Se constată o creştere a numărului de elevi care urmează liceul şi diverse şcoli profesionale sau de ucenici, iar numărul elevilor care sunt înscrişi în şcoli generale este arată o uşoară creştere. Acest lucru indică faptul că a crescut numărul copiilor care, după absolvirea unei şcoli generale doresc să urmeze studii liceale. De asemenea se observă o creştere accelerată în ultimii ani a numărului studenţilor înscrişi.

Profilurile din învăţământul liceal şi profesional spre care merg copiii noştri sunt cam aceleaşi , dar au apărut şi unele noi, solicitate pe piaţa muncii. Totodată s-a redimensionat configuraţia unor profiluri deja existente, ca: informatică, filologie - limbi moderne, servicii, sau apariţia de noi specializări la profilurile: mecanică, agricultură, industria lemnului, tehnică de calcul, turism, etc.
O dezvoltare remarcabilă s-a înregistrat în învăţământul superior, prin creşterea continuă a numărului de studenţi


CULTURĂ
Comuna Nadeş dispune de un climat cultural specific, determinat pe de o parte de valorile culturale acumulate de-a lungul istoriei, iar pe de altă parte de caracterul compozit al populaţiei, fiind generator de diversitate culturală.
Reţeaua instituţiilor culturale din judeţ cuprinde :
• 1 bibliotecă comunală cu un fond de carte de peste 18.000 volume;
• 2 biblioteci şcolare;
• 4 cămine culturale unde activează diverse formaţii artistice.


 Patrimoniul cultural
Patrimoniul cultural al comunei Nadeş cuprinde 2 obiective declarate monumente istorice, şi anume Biserica Evanghelică şi Casa parohială din Nadeş şi Biserica Evanghelică din Măgheruş, precum şi o zonă protejată în satul Ţigmandru, unde sunt foarte multe case vechi construite în stilul specific saşilor.


SPORT

Evoluţia mişcării sportive din comună în ultimii ani relevă o scădere continuă a activităţii specifice.
Cele trei terenuri de sport din comună nu sunt întreţinute în mod corespunzător din lipsă de fonduri şi activitatea pe ele este mai mult sporadică. Echipa de fotbal a comunei se confruntă cu aceeaşi lipsă a banilor.